Målgruppen er barn og unge i alderen 6 - 18 år med flyktningbakgrunn.

Exit er et forebyggende gruppetilbud basert på kunst- og uttrykksterapi. Målet er å øke deltagernes opplevde livskvalitet og forhindre eller redusere stressrelaterte plager.

Oppstart er høst 2020 med 1,5 timer x10.

Kontaktperson: Inger Marie Kvarum,  tlf. 902 77 441