75 55 50 00

Du er her:

Grunnerverv for gjennomføring av kommunale planer

Hvert år må mange grunneiere avstå areal i forbindelse med bygging av veier og fortau, vann- og avløpsanlegg, skoler og barnehager etc. Her vil vi forsøke å gi svar på noen spørsmål om avståelse av areal, og håper informasjonen kan bidra til å forklare hva det betyr å avstå areal til Bodø kommune.