Hvem skal betale egenandel?  

  • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.  

 

Hva skal du betale?

Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Denne justeres årlig. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt. 

For året 2023 er egenandelene slik

Egenandel fysioterapi
Type behandlingEgenandel kr
Undersøkelse første gang
185,-
Behandling hos fysioterapeut (inntil 20 minutter)
135,-
  - Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter
42,-
Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi (inntil 20 minutter)
132,-
   - Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter 
42,-
Veiledet behandling - minst 30 minutter
27,-
Gruppebehandling - 60 minutter
102,-

Hvis pasienter uteblir fra timen uten varsel, vil det bli avkrevet et gebyr på 100 kr.

Varsel må gis seinest klokken 12.00 siste virkedagen før timen. Gebyret tilfaller uavhengig om pasienten har opparbeidet frikort.

 

Hvordan skal egenandelen betales?  

  • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen.  
  • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak for frikort (kr 3.040,- i 2023), skal du ikke betale egenandeler ut kalenderåret.  

For mer informasjon om fysioterapi og egenandel se HelseNorge.no.

 

Hvem skal ikke betale egenandel?  

  • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem. 
  • Pasienter med godkjent yrkesskade.  
  • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis Virtuell helseavdeling og Hverdagsrehabilitering. 
  • Når man har oppnådd frikort. 

 

Nye regler for frikort

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere. 

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort. 

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikortordningen. 

Hensikten med sammenslåingen er å gjøre ordningen enklere for innbyggerne, og å skjerme de brukerne som i dag har de høyeste utgiftene. 

De tjenestene som tidligere har gitt opptjening til frikort for helsetjenester, vil fortsatt gi opptjening. 

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no.  

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.