Fritt skolevalg, skyss, skolekretser og inntaksområder