Fritidskortet er nå digitalt og kan hentes på Friskus Lag deg en profil i ditt eget navn og følg veiledningen. Fritidskortet vil være tilgjengelig fra 2.mai 2022 Når du betaler medlemskontingenten, bruk giroen og tast inn totalbeløpet. Fritidskortet blir belastet med inntil kr 800,- og dere skal da betale restbeløpet:

Friskus har laget en flott film som viser hvordan du bruker fritidskortet:

Finner du ikke din klubb eller forening?

Hvis ikke din klubb/forening er oppført som arrangør i Friskus, be dem enten følge veilederen over, eller ta kontakt med Friskus.

Hva dekker Fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 800 kr pr. Barn pr. Halvår. Treningsavgift, kontingent etc. Er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organisert hverdagsaktiviteter som skjer minst 8-10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganisert aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. Dekkes ikke av fritidskortet. (Husk at Skattekammeret og BUA låner ut mye forskjellig utstyr).

Fritidskortet blir fylt på 2.mai 2022 og disse midlene må brukes før 30.juni samme år. Etter det vil kortet bli fylt opp med nye 800 kroner som må brukes innen 31. Desember.

Hvem kan få fritidskort?

Barn og unge med folkeregistrert adresse i Bodø kommune i alderen 10-13 år. Søsken får et fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.

Aktiviteter i Bodø

Friskus er en digital aktivitetskalender for det som skjer i Bodø- samlet på ett sted. Friskus - oversikt over aktiviteter i Bodø