For å kunne tilby fritidskortaktiviteter gjelder følgende kriterier:

  1. Aktiviteten må gjennomføres minimum 8-10 ganger pr. halvår.
  2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom fra 10 til 14 år.
  3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
  4. Treneren/aktivitetslederen skal ha gyldig politiattest dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
  5. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

 

Slik oppretter du en arrangørside:

 

 

Slik oppretter du en aktivitet: