For å kunne tilby fritidskortaktiviteter gjelder følgende kriterier:

  1. Aktiviteten må gjennomføres minimum 8-10 ganger pr. halvår.
  2. Aktiviteten må være for barn og unge mellom 10-13 år.
  3. Det må være en mulighet for en prøveperiode før barnet binder seg til aktiviteten.
  4. Treneren/aktivitetslederen skal ha gyldig politiattest dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge.
  5. Prisen på aktiviteten kan ikke øke utover normal prisvekst.

 

Slik oppretter du en arrangørside

 

 

Slik oppretter du en aktivitet