SøvnVanlige søvnvansker kan være å ikke få sove om kvelden, våkne for tidlig om morgenen, sove urolig eller oppleve mange oppvåkninger i løpet av natten.

De fleste som får behandling for søvnproblemer mottar medikamenter til tross for at kognitiv atferdsterapi har vist seg å være langt mer effektiv, både med hensyn til kort- og langtidseffekt. Man kan oppnå betydelig forbedring av søvnen med relativt enkle grep uten medikamenter. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

Kurset er undervisningsbasert med frivillig egenaktivitet i og mellom samlingene. "Sov godt" er utviklet av Helsedirektoratet og basert på kunnskap fra Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og Folkehelseinstituttet.

Tema som blir tatt opp:

  • Søvn og søvnvansker
  • Avslapningsteknikker
  • Gode råd for bedre søvn
  • Søvndagbok
  • Uhensiktsmessige tanker

Ved kursets start og slutt vil det blir gjennomført en kartlegging av søvn og søvnvaner. 

PRAKTISK INFORMASJON

Kurssted: Speiderveien 4, 3. etg.

Pris:  Kr. 300,- inkl. kursmateriell.

Varighet: 4 samlinger à 2 timer. Det er viktig å delta på alle gangene for best effekt.

Arrangeres vår/høst. Nærmere annonsering kommer i forkant av nytt kurs.

Påmelding