Frivilligheten spiller en viktig rolle for å nå ut med viktig informasjon til ulike deler av innvandrerbefolkningen. Vi henvender oss derfor til dere med informasjon om den pågående pandemien på flere språk, samt annen informasjon, som har betydning for arbeid rettet mot flyktninger og innvandrere i denne spesielle tiden.

Vi ber dere ta i bruk deres kunnskap, nettverk og kompetanse for å sørge for at denne informasjonen når bredest mulig ut. Vi trenger alle gode krefter og vil på forhånd takke for deres bidrag til folkehelsen og integreringen.

imdi.no/korona

IMDi har opprettet en samleside med informasjon om hvordan situasjonen påvirker ulike sider av IMDis arbeid: imdi.no/korona. Vi gjør oppmerksom på at informasjonen kan endre seg raskt, så følg med på denne siden for oppdateringer. 

Informasjon om korona på flere språk

For at tiltakene for smittebegrensning skal være effektive må informasjon fra helsemyndighetene nå bredt ut i befolkningen – også innvandrerbefolkningen. Under er noen lenker med oppdatert og relevant informasjon, som vi ber om at dere deler i deres kanaler.

For flere nyttige nettressurser på flere språk, gå inn på vår nettside her.

Foreløpig stans i bosetting av flyktninger

IMDi har i samråd med UDI besluttet at ankomst av overføringsflyktninger og bosetting av flyktninger fra asylmottak stanses inntil videre. Unntatt fra dette er bosetting i samme kommune som asylmottaket eller i nærliggende kommuner.

Les mer

Deltakelse i introduksjonsprogram og voksenopplæring

Nå som voksenopplæringer, offentlige kontorer og andre arbeidsplasser holder stengt, er det mange kommuner og deltakere som ikke får oppfylt pliktene og rettighetene sine etter introduksjonsloven. Kunnskapsdepartementet jobber med å få vedtatt nødvendige unntaksbestemmelser for å regulere denne situasjonen.

Les mer

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb

Stengte skoler kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig for unge utsatt for negativ sosial kontroll. IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som trenger noen å snakke med.

Les mer

Tolkeregisteret.no

Bruk av kvalifisert tolk er et viktig verktøy når offentlig ansatte i helsevesen, NAV og skole skal kommunisere med personer som ikke kan norsk. Tolkeregisteret.no er et brukervennlig register som inneholder kontaktinformasjon til rundt 1000 kvalifiserte tolker på til sammen 70 språk. Mange tolker har ledig kapasitet. Telefon- og skjermtolking er gode måter å unngå smittefare på.

Vi minner også om at barn ikke må bli brukt som tolk og heller ikke skal oversette informasjon fra myndighetene.

Annen informasjon til frivillige organisasjoner

 

Lurer du på noe?

IMDis ansatte har hjemmekontor, men de kan fortsatt nås på e-post og telefon mandag-fredag fra 09.00–15.00. Her finner du kontaktinformasjon til IMDi og våre ansatte.