75 55 50 00

Forurensning og stråling

articleimage

Det er ikke lov til å kaste søppel i naturen

Opplever du et forurensningsproblem, kan du ta kontakt med Bodø kommune for å få veiledning. Dette gjelder vann, avløp, luft og støv, støy, forsøpling eller olje og kjemikalier.

Bodø kommune ved Byteknikk har myndighet i forhold til forurensningsloven. Mye generell informasjon om miljø og forurensing finnes også på Miljøkommune.no.

I fredstid og uten at det har skjedd noen form for ulykker er vi lite utsatt for stråling. Det er gjort analyser av radonnivået i et utvalg offentlige og private bygg. Berggrunnen i Bodø inneholder i utgangspunktet lite radon. I noen bygg er det målt verdier over anbefalt grense på 100 bq pr m3. Enkle tiltak med lufting under grunn eller mekanisk avtrekk i huset kan redusere radonnivået. Er du usikker, eller vil ha målt radonnivå i din bolig eller din virksomhet, kan du ta kontakt med Helse- og miljøtilsynet i Salten.