75 55 50 00

Du er her:

  • Forskrift om hundehold i Bodø kommune

    Hjemmel: Fastsatt av Bystyret i Bodø kommune 19.06.14 med hjemmel i lov 4.juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven), sist endret 15.juni 2007, § 6 annet ledd, bokstavene a, b, c, d, e, f , § 9 og § 11.