Hvis du skal forhåndsstemme i en annen kommune enn hjemkommunen din (kommunen der du er manntallsført), må du stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september kl. 17.00).
 

Når du skal stemme får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn. Denne stemmeseddelen inneholder ikke kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gi personstemmer til kandidater på listen. 
 

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.