Du trenger ikke å søke hvis du oppholder deg på institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning

Slik søker du

Søknad skal sendes til valgstyret i Bodø kommune. I søknaden må du oppgi:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato og -år
  • Telefonnummer
  • Adressen du befinner seg på den siste uka før valget.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme/der du oppholder deg den siste uka før valget må være mottatt av valgstyret senest 4. september.

Adresse til valgstyret:

Telefon: 75 55 50 00
E-post: servicetorget@bodo.kommune.no 


Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.