Flerkulturelt råd skal forelegges alle saker som har betydning for Bodøs flerkulturelle befolkning, herunder budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

Om flerkulturelt råd

  • Oppnevnes av bystyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • Rådet skal bestå av syv medlemmer. Fem medlemmer skal være foreslått av organisasjoner som representerer personer med innvandrerbakgrunn/Bodøs internasjonale befolkning, og to medlemmer skal velges blant bystyrets medlemmer.
  • Partipolitisk uavhengig.
  • Har taletid i bystyrets møter.

Medlemmer

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i perioden 2019-2023.

Møter

Møteplan og saksdokumenter.