Her kan du søke om påslipp av fettholdig avløpsvann.

Bystyret har vedtatt Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller.
Alle virksomheter som slipper ut fettholdig avløpsvann vil bli pålagt å installere og drifte fettavskiller i henhold til angitte kriterier. Påslipp av fettholdig avløpsvann til det kommunale avløpsnettet er søknadspliktig og skal godkjennes av Byteknikk. Søknadsplikten gjelder nye virksomheter, eksisterende virksomheter som ikke har tillatelse og ved vesentlig endring av påslipp.