Bevilgningen på kroner 25.000 for 2019 til fangstpremie, er nå brukt opp.

Ny bevilgning på kroner 25.000 vil etter planen komme 1. 1. 2020, som også er det siste året i dette prosjektet.

Under følger nødvendige opplysninger og skjema for utbetaling. 

Tidsrom:  01.01.18-31.12.20

Tilskudd:  kr. 25.000 pr. år, utbetales fortløpende

Premie:  Rødrev: kr. 300,  mår og villmink:  kr. 200, kråke og ravn: kr. 50

Det er fangstpremie innenfor gjeldende jakttidsrammer for de ulike artene. 

Dokumentasjon:  4 poter / 2føtter pr. individ, jegeravgift, jaktkort el. grunneiertillatelse.

Ordningen omfattes ikke av kråke/ravn felt innenfor IRIS sitt anlegg i Vikan.

Her finner du skjema for fangstpremie. (DOCX, 20KB)