75 55 50 00

Du er her:

 • Har du behov for bistand i hverdagen?

  Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

  Ved behov for helse- og omsorgstjenester må du sende en søknad. Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på tlf 75 55 50 00.

 • Inngangen til helsekontoret i Moloveien.

  Helsekontoret i Bodø kommune

  På Helsekontoret har vi samlet flere kommunale tjenester.

 • To på en benk

  Støttekontakt

  Støttekontakt kan være en måte å gi personlig assistanse til deltakelse i fritidsaktiviteter. Formålet med støttekontakt er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

 • Bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og andre hverdagslige gjøremål

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.

 • Helsesøstertjenesten

  Helsesøstertjenestens målgruppe er blivende foreldre, barn og unge 0-20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende i et folkehelseperspektiv og er et lavterskeltilbud. Tjenesten har fokus på foreldreveiledning, psykisk helse, smittevern, ernæring, tobakk, rus, fysisk aktivitet, samliv, seksualitet og hverdagsproblemer, og har kontakt med alle småbarnsfamilier og skolebarn.

 • Ledsagerbevis

  Ledsagerbevis er et kort som utstedes til personer med nedsatt funksjonsevne. Ledsagerbeviset skal gi ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer samt visse transportmidler.