75 55 50 00

Du er her:

Elektroniske skjema

Bodø kommune har flere tjenester som behandles elektronisk, og tilbudet utvides stadig. Her finner du de områdene som tilbyr elektroniske søknadsskjema per nå.

Vi anbefaler å ta med nødvendig påloggingsinformasjon til BankID, MinID e.l hvis du møter opp i servicetorget og skal søke via våre kundepcer.

Oppvekst

Søk barnehageplass

Lavere pris i barnehage

Moderasjon SFO

Kultur

Støtte til prosjekt og arrangement

Tilskuddsordninger for idrett, fysisk aktivitet og nærmiljø

Helse og omsorg

Bostøtte

Friskliv (oppstart)

Friskliv (fullført)

Kommunal bolig

Ledsagerbevis

Startlån

Søknad deltakelse i Housing First

Søknad helse- og omsorgstjenester

Tilskudd til ledsager ved feriereiser

Byteknikk

Meld feil på vei, vann, avløp og miljø

Vannmåler avlesning

Felling av trær på kommunal grunn

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann

Årsrapport oljeholdig avløpsvann

Parkering

Begjæring om fjerning av kjøretøy

Klage på parkeringsgebyr

Søknad om midlertidig parkering

Søknad om beboerkort i sone 2

Leie av kommunal grunn

Leie av plass på torget, gågata eller glasshuset

Leie av kommunal grunn til uteservering/arrangementer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn i forbindelse med utbyggingsprosjekter

Servering skjenking og salg

Skjenkebevillinger lukket arrangement

Skjenkebevillinger åpent arrangement

Skjenkebevilling

Salgsbevilling

Omsetningsoppgave for alkohol

Landbrukskontoret

Søknad om motorferdsel i utmark

Eiendom

Grunnboksinformasjon

Søk byggetillatelse

Melding bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

Arbeid

Søk jobb i Bodø kommune

Politiattest

Andre

Meld flytting

Anmodning om innsyn i, retting eller sletting av personopplysninger