75 55 50 00

Du er her:

Eldre

Et av formålene med helse- og omsorgstjenestene er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

 • Har du behov for bistand i hverdagen?

  Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

  Ved behov for helse- og omsorgstjenester må du sende en søknad. Trenger du hjelp til utfylling kan Servicetorget som ligger i Postgården kontaktes, enten ved personlig oppmøte eller på tlf 75 55 50 00.

 • Trygg hjemme

  Trygg hjemme er et samarbeid mellom Bodø kommune og Salten brann. Sammen skal Bodø kommune og Salten Brann ha fokus på brannforebygging i hjem hvor det leveres kommunale tjenester. Bodø kommune gjør en kartlegging av brannsikkerheten ved førstegangs besøk og denne kartleggingen vil også gjentas ved jevne mellomrom. I forbindelse med dette samarbeidet er det laget en brosjyre som skal bidra til å gi deg tips om forebyggende tiltak i eget hjem.

 • Livsglede for Eldre - logo

  Livsgledehjem

  Gjennom Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og rytmer som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.

 • Mental helses hjelpetelefon

  Hjelpetelefonen er Mental Helses telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

 • Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon. Telefon: 800 30 196

  Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon

  Formålet med kontakttelefonen er at den som ringer, skal få råd og veiledning.