75 55 50 00

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg.

Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven § 31-2

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har utarbeid nyttig informasjon, sjekkliste og eksempler hvor unntak med hjemmel i plan- og bygningsloven § 31-2, 4.ledd kan være relevant å søke. Dokumentet anbefales benyttet ved prosjektering av tiltak i eksisterende bygg!

Dokumentet ligger på NKF sin hjemmeside hvor også lenke til nedlasting av PDF-filen ligger.

Følgende eksempler er belyst i samlingen:

  1. Ombygging av enebolig til boligbygg med to boenheter.
  2. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.
  3. Bruksendring fra fritidsbolig til bolig.
  4. Bruksendring av del av enebolig til familiebarnehage med 6-10 barn.
  5. Bruksendring fra næring til bolig.
  6. Tilbygg av ny boenhet.
  7. Tilbygg som utvidelse av eksisterende boenhet.
  8. Bruksendring av loftsareal til egen boenhet.
  9. Verneverdig bygg.
articleimage

Tiltak i eksisterende bygg