75 55 50 00

Du er her:

Digitalisering av fakturautsendelser

Bodø kommune innfører i januar 2019 ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, enten via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. 

AvtaleGiroHer overlater du arbeidet å betale regningen til banken din. På den måten blir alltid regningene betalt tidsnok, og du slipper således også eventuelle purringer. 

Avtalegiro logoVed denne løsningen blir du varslet minst syv dager før regningen forfaller, og forklarende tekst av transkaksjonen vil forekomme på kontoutskrift og i nettbanken din.

Dersom du som kunde har Avtalegiro, vil betalingen som tidligere bli trukket direkte i nettbanken.

eFaktura
eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. 

eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp. Ved eFaktura inngår du som kunde en avtale med Bodø kommune at fremtidige regninger utstedt av oss vil bli sendt direkte til din nettbank.

eFaktura logo

eFaktura og avtalegiro i kombinasjon
Det er også mulighet for å kombinere disse to tjenestene. Her lar du banken betale regningen for deg, men i tillegg vil du motta faktura direkte i nettbanken.

Faktura via Vipps
Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps Regning. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Da vil fakturaen havne i appen og kan godkjennes med en gang, uten at du trenger å taste KID, kontonummer eller beløp.

Faktura i Digipost / eBoks
For å motta faktura på Digipost/eBoks må du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post
Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassa
Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere, og den eneste forskjellen du vil merke, er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro må man fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller hos servicetorget i kommunen. På servicetorget kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig.

I den anledning tilbyr vi våre kunder mulighet til å inngå eFaktura og/eller avtalegiro, mens våre leverandører kan benytte seg av elektronisk handelsformat (EHF).