For å bli mer samkjørte opp mot FNs bærekraftsdimensjoner miljø, sosiale forhold og økonomi skal rapporten danne felles bakgrunn for alle kommunale planer og politiske saker.

Rapporten har også som mål å informere og inspirere folk flest, næringsliv, lag- og foreninger, og akademia til å bli mer samkjørte i videreutviklingen av Bodø- samfunnet ut fra et felles statusbilde.

Under ligger filmsnutter som tar for seg hvert av temaene i rapporten.

Her kan du laste ned og lese rapporten

Her kan du laste ned og lese hele rapporten.  (PDF, 1011KB)


Befolkning og arbeid

Forutsetninger for god oppvekst og levekår

God helse skapes der vi lever og bor

Klima og miljø

 

Medvirkning og samskaping

Satsningsområder for styrking av livskvalitet og helse