Helsefremmende barnehager- og grunnskoler

bhg

 

Handlingsplan for trivsel og gode levekår 2018- 2021 ble politisk vedtatt i 2018. Ett av målene er at alle barnehager og skoler skal være skiltet som helsefremmende. Helsefremmende barnehager- og skoler handler om implementering, involvering og regelmessig evaluering av 10 anbefalte kriteriene for arbeidet. Dette skal bidra til systematisk forankring av det langsiktige helsefremmende arbeidet for å styrke barn og ungdoms psykiske og fysiske helse.  

skole'

Helsefremmende barnehager- og skoler videreføres i rapporten Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2020 som to av fem innsatsområder for å bygge flere positive påvirkningsfaktorer for befolkningens livskvalitet og helse. I 2021 ble nytt og utbedret skjema lansert for barnehager og skoler. Arbeidsgruppen består av representanter fra kommunale og private barnehager og skoler, barne- og familieenheten, barnehage- og skolekontoret og folkehelsekoordinator. 

 

Skjema brukes deretter årlig som evaluerings- og refleksjonsverktøy i egen enhet. Arbeidet skal synliggjøres i prioriteringer av tiltak innenfor området helsefremmende barnehager og skoler og i enhetenes virksomhetsplan.