Tverlandet bo- og servicesenter fungerer som et nærmiljøsenter på Tverlandet, og er et viktig forbyggende tiltak.

Senteret har aktivitet som sitt kjerneprodukt med Mølla kafe og kjøkken som et samlende element.

Aktivitetskontoret, Mølla kafe/kjøkken og resepsjon samarbeider med en rekke frivillige for tilrettelegging av ulike aktiviteter i senteret. Mølla kafé med kjøkken leies ut til lag, foreninger, kor, korps og skoleklasser for arrangement av lørdagskafé, messer og andre arrangement.

Her kan du lese mer om Tverlandet bo- og servicesenter