Sølvsuper dagsenter er et tilbud til eldre over 67 år.

Dagsenteret har som mål å øke livskvaliteten, forebygge depresjon og ensomhet, samt god ernæring. Vårt fokus er sosialt samvær og driver med ulike aktiviteter.