75 55 50 00

Byggeprosjekter

articleimage

Bildet viser det planlagte nye rådhuset i sentrum

Utbyggings- og eiendomsavdelingen har ansvaret for å utvikle og bygge Bodø kommunes bygg. Vi presenterer her kommunale bygg som er under planlegging, under utførelse og byggeprosjekt som er avsluttet.