Areal: ca 1450 m2

Oppstart: Juni 1 kvartal 2021

Ferdigstillelse: 1 kvartal 2022

Kontraktspartner:

Forprosjekt: HR Prosjekt/ Norconsult

Entreprenør: Ikke valgt

Byggherreombud: Ikke valgt.

Skoleutvidelsen vil gi en ekstra kapasitet på 175 elever

Link til : Utvidelse Bodøsjøen skole (PDF, 13MB)

Hvor

Bodøsjøen

Når

Prosjektet starter første kvartal 2021 og forventes ferdigstilt første kvartal 2022