Areal: ca 1030 m2

Oppstart: Juni 2020

Ferdigstillelse: Høst 2021

Kontraktspartner:

Forprosjekt: HR Prosjekt/ Norconsult

Entreprenør: Ikke valgt

Byggherreombud: Ikke valgt.

Skoleutvidelsen vil gi en ekstra kapasitet på 175 elever

Hvor

Bodøsjøen

Når

Prosjektet starter juni 2020 og venter ferdigstilt høst 2021