Hva

Bodø kommune skal bygge nytt bokollektiv og avlastningssenter for brukere av Miljøtjenesten.

Avlastningssenteret skal være en samlokalisering av de to byggene i Tiurveien og på Stadiontunet.

Det nye senteret skal ha ni plasser som vil erstatte dagens eksisterende ni plasser. Man håper med dette å tilby mer egnede og bedre lokaler for brukerne, bedre fasiliteter for ansatte samt muliggjøre mer effektiv drift av avlastning.

Bokollektivet er tenkt i to bogrupper på fem-seks personer. Brukergruppe er eldre innenfor Miljøtjenesten. Å tilby tjenester i grupper kan passe godt for noen mennesker samtidig som det muliggjør effektiv drift.

Hvor

Miljøtjenesten ønsker å plassere virksomhetene på Vollen.

Hvorfor

Ønske om å øke kvalitet på tilbud samtidig som det driftes mer effektivt

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Utbyggingskontoret

Rom- og funksjonsprogram er laget av HR Prosjekt

Prosjektering: Konkurranse kommer

Entreprenør: Konkurranse kommer

Når

Kommer an på når prosjektet når midler blir lagt inn i investeringsbudsjettet

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 2,5 mill til planlegging