Hva

Bodø kommune skal bygge om gamle Løding Skole til ny 6 avdelings barnehage. Bygget skal

oppgraderes og bygges ut for å nå dagens krav til leke og oppholdsareal samt Bodø kommunes

klima og energi plan.

Hvor

Skal etableres i gamle Løding skole.

Hvorfor

Løding skole er i dag i ett modulbygg på Tverlandet, samt i ett eldre barnehagebygg i sentrum av Tverlandet. Modulbygget mister sin godkjenning 31.12.22 og maurtua barnehage trenger oppgradering. Ved å samle disse i ett fellesbygg vil man spare driftsutgifter.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Utbygging og eiendom

Prosjekterende Programmering: HR Prosjekt AS

Prosjekterende skisse og forprosjekt: ikke kontrahert

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Byggetid: Mars 2022-desember 2022

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 36 mill