Hovdejordet sykehjem skal igjennem en omfattende ombygging av 3. etasje, Tidligere var det utleieboliger her, nå blir det 8 nye sykehjemsplasser

Totalkostnad: 30 millioner

Areal: Ombygging av 800 m2

Oppstart: August 2019

Ferdigstillelse: Sommer 2020

Forprosjekt: Norconsult

Totalentrepenør: Gunvald Johansen Bygg AS

Byggherreombud: Rambøll

Når

Arbeidet er påbegynt August 2019 og vil ferdigstilles  sommeren 2020