Hva

Det er ønske om å bygge ny fotballhall på Mørkved. Administrasjonen er bedt om å gå i dialog

med Mørkvedhallen SA for å finne en best mulig løsning.

50 millioner er ikke nok til å fullfinansiere en stor 11’er hall.

Hvor

Mørkvedlia

Hvorfor

Ønske om å øke kvalitet på fotballens treningsforhold vinterstid. Ønske om å frigjøre kapasitet til andre idretter i eksisterende anlegg.

Hvem

Ikke avklart

Når

Kommer an på om/når tilstrekkelig midler blir lagt inn i investeringsbudsjettet

Kostnad

Stor fotballhall med gjelde klima- og miljøkrav er anslått å koste 230 mill