Hva

Bodø kommune og foreldregruppen til seks unge voksne skal etablere ett nytt bofellesskap

på Tverlandet i Bodø kommune. Bokollektivet får et planlagt areal på ca. 700 m² BTA, i

tillegg kommer utebod på ca. 65 m² BTA. Komplekset prosjekteres med seks boenheter,

fellesarealer og personalbase.

Hvor

Bofellesskapet blir plassert etter ønske fra brukergruppen, plasseringen er mellom Tverlandet bo- og servicesenter og gamle tverlandet skole.

Hvorfor

Prosjektet er ett pilotprosjekt hvor Bodø kommune Bygger og selger andeler i borettslaget til

private innenfor målgruppen.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Utbygging og eiendom

Prosjekterende: HR Prosjekt AS

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Byggetid: august 2022-juli 2023

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 25 mill