Hva

Bodø kommune skal etablere ett bofellesskap på Tverlandet til seks unge voksne med funksjonshemning. Bofellesskapet skal være privateid, men bygges i kommunal regi.

Hvor

Bofellesskapet blir plassert etter ønske fra brukergruppen, plasseringen er mellom Tverlandet bo- og servicesenter og gamle tverlandet skole.

Hvorfor

Prosjektet er ett pilotprosjekt hvor Bodø kommune Bygger og selger andeler i borettslaget til

private innenfor målgruppen.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Utbygging og eiendom

Prosjekterende: HR Prosjekt AS

Entreprenør: Ikke kontrahert

Når

Byggetid: Mars 2022-desember 2022

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 25 mill