Hva

Teknisk avdeling skal rydde opp i avløpsforholdene i området med målsetting å få alle eiendommene tilknyttet offentlig avløpsnett. Boligene i nærheten skal tilkobles det kommunale avløpsnettet.

Hvor

Bertnes, Munarhaugen.

Hvorfor

Arbeidene er et ledd i opprydding av avløpsnettet på Bertnes.

Det kommunale avløpsnettet skal bygges som separatsystem (to-rørsystem). Med dette menes at avløpsvann (kloakk) og overvann (regnvann og drensvann) skal føres i hver sin ledning. Avløp fra boliger som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett skal også separeres.

Hvem

Byggherre: Bodø kommune Plan og prosjekt

Prosjekterende: Cowi

Entreprenør: Bodø kommune - anlegg

Når

Byggetid: November 2020- vår 2022

Kostnad

Avsatt i budsjettet: kr. 10,5 mill.