Totalkostnad: 250 millioner inkludert aktivitetspark
Areal: ca.  10.000 m2 parkering
Oppstart: April 2018
Ferdigstillelse: September 2019
Prosjektansvarlig: Øyvind Oskarsen Bodø kommune

Kontraktsparter
Forprosjekt: Norconsult, Bodø
Totalentreprenør: Gunvald Johansen bygg
Nyggehrreombud: Sweco, Bodø