Totalkostnad: 30 millioner inkludert aktivitetspark
Areal: ca. 5.000 m2 park
Oppstart: Planlagt vår 2020
Ferdigstillelse: Planlagt høst 2020
 

Kontraktsparter

Forprosjekt: Norconsult, Bodø
Totalentreprenør: Legges ut på doffin høst 2019
Byggeherreombud: Sweco, Bodø

 

Forprosjektet og illustrasjoner er tilgjengelig i menyen til høyre.