Totalkostnad: 30 millioner inkludert aktivitetspark
Areal: ca. 5.000 m2 park
Oppstart: Mai 2019
Ferdigstillelse: November 2019
Prosjektansvarlig: Øyvind Oskarsen Bodø kommune

Kontraktsparter

Forprosjekt: Norconsult, Bodø
Totalentreprenør: Ute på Doffin
Byggeherreombud: Sweco, Bodø