Hva

Norconsult AS har fått prosjekteringsoppdraget med å se på mulige traseer for å føre frem kommunal vannledning fra Seivåg til Seines og fra Marvoll til Gillesvåg/Koddvåg.

Helårseiendommer som ligger langs ny kommunal vannledning vil bli få krav om tilknytning.
 

Hvor

Fra Seivåg til Seines og fra Marvoll til Gillesvåg/Koddvåg

Når

  • Arbeidene skal munne ut i to prosjekter som tidligst kan oppstarte senhøsten 2019.
  • Antatt ferdigstillelse av arbeidene er i 2021.