Hva

Kyststien fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta skal bli tilgjengelig for alle, med flere fine utsiktspunkt og rasteplasser, og mange hvilebenker underveis. Strekningen er til sammen 6,5 km, og deler av den skal bygges ut i samarbeid med private utbyggere av nye boligområder.

Første 1,2 km fra friluftsområdet i Bodøsjøen til Blokkan ble etablert i 2011 i regi av STImuli-prosjektet, og er blitt svært populær.

Arkitektkonkurranse ble gjennomført i 2018. Landskapsarkitektene SLA Norge vant konkurransen om å designe kyststien med sitt forslag "Naturfølelsen".

Forprosjektet ble gjennomført fra januar til august 2019 med brukermedvirkning som et viktig grunnlag i arbeidet.

Hvor

Fra Bodøsjøen - Mørkvedbukta

Hvorfor

Den planlagte kyststien mellom Bodøsjøen og Mørkvedbukta vil komplimentere nærturtilbudet i Bodø, som lavterskeltilbud nært store boligområder, som miljøvennlig, trygg transportåre og ved å knytte sammen viktige friluftsområder langs fjorden.  

Kyststien skal være for alle og universell utforming er et viktig prinsipp i utformingen.

Hvem

Kontrahering av entreprenør planlegges vår 2021.

Når

Ferdigstilles 2023.

Kostnad

Prosjektet har en kostnadsramme på om lag 50 millioner.