På Mørkved har Bodø kommune nå asfaltert den delen av sykkeltraseen som går i området mellom Universitetet og studentsamskipnadens hybelhus.

Syklister vi var ute og snakket med denne uken synes utbedringen er kjempeflott, og sier at det er positivt at Bodø Kommune får utbedret og tilrettelagt flere og flere av sykkeltraseene våre slik at våre myke trafikanter får enda bedre forhold fremover

Det er Harry Jakobsen som er prosjektleder for prosjektet