På forsommeren ble de hvite el-syklene og tilhørende stativ plassert flere steder i byen. 

Dette har vært en pilot på en eventuell framtidig bysykkel-ordning i regi av Bodø kommune og har vært en stor suksess.

Hver av de ti syklene har siden starten tilbakelagt en strekning som tilsvarer Bodø-Trondheim.

- Dette er intet mindre enn imponerende og veldig gledelig, sier Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder for smart by-satsingen i Bodø kommune.

Kommunens ansatte utfordres
Nå utfordres kommunenes egne ansatte når syklene nå tas inn for vinteren, og skal brukes som en del av etableringen av en mobilitetsløsning for kommunens ansatte.

- Vi har nettopp flyttet inn i et nytt rådhus uten parkering. Nå må vi tenkte nytt om hvordan vi kommer oss til jobb og forflytter oss i arbeidstiden.  I den forbindelse har vi lyst å teste ut om Bodø kommunes egne ansatte er like flinke som Bodø-folket til å sykle og la bilen stå, sier Bahr Simonsen. 

Mennesket i sentrum
Framtidas Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, næringslivet og innbyggerne.

- Derfor har det vært viktig for oss i Smart Bodø å gjøre en slik pilotering av el-bysykler, sammen med Bodøs befolking, for å finne ut hva de ønsker. Kommunen fokuserer på at det er sammen vi skal finne løsninger som både innbyggerne ønsker, og også som de kanskje ikke vet at de trenger. Nettopp det har vi gjort med denne by sykkelpiloten nå i sommer, sier hun. 

Vinterbruk
Nå skal altså syklene oppgraderes for vinterbruk og brukes av de ansatte i Bodø kommune.

Dette for å teste om de er like flinke som Bodøs innbyggere har vært.

- Herved går utfordringen til de ansatte i Bodø kommune. Parallelt vil vi i Smart Bodø jobbe med en mulig videreføring av dette tilbudet til våren. I den forbindelse er det mulig at flere transportmidler og former vil kunne bli knyttet til ordningen, avslutter Marianne Bahr Simonsen