Droppsone på Alstad 

Bodø kommune bygger droppsone på eiendommen i krysset Fogdveien – Lauvåstoppen – Alstadmyra.

- Arbeidet startet 6. september og vil pågå utover høsten og vinteren, sier Torhild Andrea Elvik Kvam, Ingeniør Byutvikling, Prosjekt og Mobilitet i teknisk avdeling.

Parkeringsplass

Dagens grusdekte parkeringsplass blir erstattet med en mindre og ryddigere parkeringsplass. I tillegg bygges en vei gjennom området som skal fungere som droppsone for skolebarn på Alstad Barneskole og Alstad Ungdomsskole. Her kan de foresatte stoppe et kort øyeblikk for å levere eller hente sine barn.

Gangfelt

- Det blir også etablert et nytt gangfelt over Fogdveien. Målet er en ryddig og trygg droppsone, lite biltrafikk ned til skolene og dermed en skolevei som er trafikksikker for dem som går og sykler, sier Elvik Kvam videre.  

Utførende entreprenør er Enkon AS. Prosjektering av anlegget har blitt utført av Multiconsult ASA.  

- Vi gjør oppmerksom på at byggingen i perioder kan medføre begrenset fremkommelighet i området og oppfordrer til å følge entreprenørens skilting,  sier Elvik Kvam avslutningsvis.