Om ungdomsrådet

  • Ungdommens talerør til kommunens politikere og administrasjon.
  • Ungdomsrådet har 20 medlemmer og er satt sammen av elever fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Bodø.
  • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.
  • Rådet er partipolitisk uavhengig.

Medlemmer

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Møter

Møteplan og møtedokumenter.

Søk om tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 100.000 i tilskuddsmidler som deles ut til arrangementer for ungdom.

Dere søker ved å fylle ut et elektronisk skjema.