Om ungdomsrådet

  • Ungdommens talerør til kommunens politikere og administrasjon.
  • Ungdomsrådet har 23 medlemmer og er satt sammen av elever fra alle ungdomsskolene og de videregående skolene i Bodø.
  • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.
  • Rådet er partipolitisk uavhengig.

Medlemmer

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i perioden 2018-2019.

Møter

Møteplan og møtedokumenter.

Søk om tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 100.000 i tilskuddsmidler som deles ut til arrangementer for ungdom.

Vi har fått 25.000,- fra Europeisk kulturhovedstad og ønsker å gi dette beløpet til én god kulturidé! Benytt skjemaet under. Søknadsfrist 01. Oktober.

Dere søker ved å fylle ut et elektronisk skjema.