Om ungdomsrådet

  • Ungdommens talerør til kommunens politikere og administrasjon.
  • Ungdomsrådet har 20 medlemmer og er satt sammen av elever fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Bodø.
  • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.
  • Rådet er partipolitisk uavhengig.

Medlemmer

Leder: Håvard Valstad valstad72@gmail.com tlf: 918 42 941
Nestleder: Lovepreet Jassal lovepreet151202@gmail.com tlf: 953 06 630

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i perioden 2020-2021.

Møter

Møteplan og møtedokumenter.

Søk om tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet har 100.000 i tilskuddsmidler som deles ut til arrangementer for ungdom.

Dere søker ved å fylle ut et elektronisk skjema.