75 55 50 00

Du er her:

Bratten Aktivitetspark

articleimage

Smil og lutter glede på to hjul da 9-10-11-åringer fra Løpsmark skole innviet sykkelanlegget på Bratten høsten 2011. Foto: Arne Marthinsen

Bratten aktivitetspark er et moderne ”crossover”-anlegg drevet av Bodø kommune, og med en rekke organiserte og egenorganiserte tilbud. Virksomheten har definert fem satsingsområder: trafikksikkerhet, læring, fysisk aktivitet, oppvekst og opplevelser.

Målgruppa er i utgangspunktet alle, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og profesjon. De organiserte tilbudene er i hovedsak styrt av de ansatte i Bratten, eller av organisasjoner / klubber som har tilhold i aktivitetsparken. Det legges spesielt vekt på egenorganisering av aktiviteter, derfor er anlegget åpent og tilgjengelig hele døgnet – hele året.

Våre tilbud

  • Trafikksikkerhet, livslang læring (Pelles Mini Trafikkskole, sykkelgård, andre relevante kurs).
  • Trafikksikkerhetssentret: et bygg med installasjoner spesielt utviklet for å påvirke og endre ungdoms atferd og holdninger i trafikken.
  • Motorsport (trial, radiostyrt bil, ATV), dels i regi av idrettslag som har base i Bratten, dels av Bratten selv
  • Læring (tilrettelagt undervisning til elever med spesielle behov i grunn- og videregående skole, diverse kurs).
  • Fysisk aktivitet (klatrevegger, frisbeegolfbane, balansepark, Olabilbakke, volleyballbane m.m.).
  • Scene Bratten (utescene, lydstudio, mediarom).
  • Busstransport (Børre og Amanda Buss transporterer kommunale barnehage- og skolebarn m.fl. gratis til reisemål rundt om i kommunen).
  • Anlegg til felles benyttelse (gapahuk, leirplass, grøntområder).
  • Aktiviteter som drives av eksterne klubber og miljøer (motorsport, paragliding).

 

For nærmere informasjon om Bratten aktivitetspark, se vår hjemmeside http://bratten.bodo.kommune.no