Vår visjonTrafikksikkerhet skal ha mennesket i sentrum – hele tiden

"MIND- senteret" er først og fremst navnet på det nye bygget og innholdet der, men også en samlebetegnelse på det trafikksikkerhetsarbeidet som skjer og skal skje i Bratten. Vi ønsker å utvikle oss og henge i takt med endringene i samfunnet. 

Navnet MIND kommer fra engelsk og beskriver den grunnleggende tanken. Vårt arbeid er å bevisstgjøre unge trafikanter i forhold til deres atferd og holdninger. Primærmålgruppa vår er elever i videregående skole, dette fordi denne aldersgruppa er mest utsatt for ulykker.

Vi tilbyr også førstehjelpskurs (DHLR og LHR).

Mind-senteret