Fritidskortet er et tilbud til deg som er mellom 10-13 år. Du får 800 kroner pr. Halvår som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Fritidskortet er nå digitalt og kan hentes på Friskus Lag deg en profil i ditt eget navn og følg veiledningen. Fritidskortet vil være tilgjengelig fra 2.mai 2022 Når du betaler medlemskontingenten, bruk giroen og tast inn totalbeløpet. Fritidskortet blir belastet med inntil kr 800,- og dere skal da betale restbeløpet.

Finner du ikke din klubb eller forening?

Hvis ikke din klubb/forening er oppført som arrangør i Friskus, be dem enten følge veilederen over, eller ta kontakt med Jannike Edvardsen.

Hva dekker Fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 800 kr pr. Barn pr. Halvår. Treningsavgift, kontingent etc. Er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organisert hverdagsaktiviteter som skjer minst 8-10 ganger i halvåret.

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganisert aktiviteter. Sportsutstyr, instrumenter osv. Dekkes ikke av fritidskortet. (Husk at Skattekammeret og BUA låner ut mye forskjellig utstyr).

Fritidskortet blir fylt på 2.mai 2022 og disse midlene må brukes før 30.juni samme år. Etter det vil kortet bli fylt opp med nye 800 kroner som må brukes innen 31. Desember.

Hvem kan få fritidskort?

Barn og unge med folkeregistrert adresse i Bodø kommune i alderen 10-13 år. Søsken får et fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og pengene som ikke brukes kan ikke overføres til søsken eller andre barn.

Finn aktiviteter i Bodø eller registrer din organisasjon

Bodo.friskus.com er en aktivitetskalender og frivilligverktøy som Bodø kommune tilbyr gratis til alle innbyggere, lag og organisasjoner og andre aktivitetstilbydere. Frivillige lag og organisasjoner får vist seg fram, lagt aktiviteter i kalenderen og søkt etter frivillige til ulike oppdrag. Innbyggerne får en lett tilgjengelig oversikt over tilbudet i Bodø, der de kan melde seg på aktiviteter og frivillige oppdrag via kalenderen.


Etter hvert som kalenderen fylles opp av aktiviteter fra frivillige lag og organisasjoner, andre aktivitetstilbydere og kommunale tjenester, kan en lett finne aktiviteter innen sine interesseområder. Plattformen er allerede godt i gang med å fylles opp med flotte organisasjoner.

Finn aktiviteter: Trykk her

Registrer din organisasjon: Trykk her.