Aktiv mestring:

Dette er et tilbud til elever fra grunnskole og videregående skole som et ukentlig læringstilbud i Bratten aktivitetspark.

Elevene får delta i varierte aktiviteter som: RC-bil, snekring, matlaging i gapahuken, ATV-kjøring, aking, frisbeegolf og fisking. Fokus er på praktisk læring og tverrfaglighet Samt det å lære og samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar.

Alle aktiviteter går inn i opplæringsplaner.

I 2012 ble tilbudene endret fra kun ATV-kjøring til å omfatte flere varierte aktiviteter.

Dette førte til gode tilbakemeldinger fra brukerne; de fleste satte pris på en mer variert hverdag på Bratten. Det setter oss også i bedre stand til å oppfylle den enkelte elevens individuelle behov og forutsetninger.

Mestring i Friluft:

Tilbudet Mestring i friluft er et heldagstilbud en dag pr. uke med varighet over 10-12 uker. Målgruppen er barn/unge 6-16 år som trenger en alternativ mestringsarena i sin skoleuke over en periode. Elevene organiseres i små grupper 3-4 stk., hovedsakelig fra samme skole. Elevene blir hentet av pedagog i MiF og ulike friluftsområder vil bli benyttet gjennom året til ulike aktiviteter. Tilbudet forankres hovedsakelig i læreplanens generelle del og setter søkelys på folkehelse og livsmestring. Tilbudet krever ingen medfølgende ledsager og defineres som tilpasset undervisning, ingen krav til IOP og sakkyndig vurdering.