75 55 50 00

Du er her:

Boligsosialt utviklingarbeid

Strategisk boligsosialt utviklingsarbeid er et samarbeidsområde Bodø kommune har med Husbanken. Formålet er å utarbeide bedre systemer og strategier for å møte boligsosiale utfordringer i kommunen. Mål for arbeidet er å øke kommunens boligpolitiske og boligsosiale kompetanse og aktivitet.

Relevante arbeidsoppgaver er:

 • få oversikt over boligsosiale behov i kommunen
 • planlegge og gjennomføre boligsosiale tiltak
 • lage rutiner i det boligsosiale arbeidet
 • møte utfordringer med bostedsløshet
 • saksutrede og legge fram boligsosiale saker til politisk behandling
 • praktisere brukermedvirkning
 • koordinere boligsosialt arbeid
 • dokumentere arbeidsprosesser

Boligsosial utviklingsarena har et spesifikt ansvar for oppfølging av målområde 2 «Boligsosiale forhold» i Boligpolitisk handlingsplan 2014 – 2017. Arbeidet er tett knyttet til programavtalen mellom Husbanken og Bodø kommune. Rådgiver har ansvar for prosjektledelse og koordinering av prosjekt «BLINK».

 

 • Samarbeid om boligfremskaffelse

  Bodø kommune er stadig i kontakt med husstander med behov for leid eller eid bolig, og som ikke får innpass i dagens pressede boligmarked. Kommunen søker derfor kontakt med aktuelle tilbydere i boligmarkedet for å drøfte mulig samarbeid på kort eller lang sikt.