75 55 50 00

Du er her:

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017

articleimage

Forside boligpolitisk handlingsplan 2014-2017

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 ble vedtatt i Bodø bystyre 13.februar 2014.

Dette er Bodøs første helhetlige plan for boligpolitikken og omfatter generell boligutvikling, boligsosial utfordringer og organisering. Planen er et styrende dokument for det boligpolitiske arbediet og skal styrke kommunens rolle som premissgiver og akiv tilrettelegger for boligutvviklingen.

Handlingsplan med aktuelle vedlegg og møteprotokoll fra bystyrets vedtak kan lastes ned til høyre på denne siden. Saksframlegg for bystyret kan leses ved å følge lenke til høyre.

.