75 55 50 00

Du er her:

articleimage

Boligplan 2018-2021

Boligplanen strekker seg fra de yngste til de eldste på boligmarkedet, men fokuserer mest på innbyggere med vanskeligheter i boligmarkedet. For kommunen er det viktig å ha en aktiv boligpolitikk. Å ha et godt og trygt sted å bo er grunnleggende for et godt liv.

For at Bodø skal fortsette å vokse og utvikle seg, er kommunen nødt til å ta strategiske grep om boligutviklingen. Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger, variasjon i boligtypene og attraktive boliger og nærmiljø av høy kvalitet.

Å ha en langsiktig, overordnet strategiplan har medvirket til effektivitet og et mer helhetlig perspektiv. Å ha en helhetlig tilnærming til boligpolitikken, på tvers av ulike fagfelt er blitt en metode som gir resultater for kommunen.

Boligplan 2018-2021 ble vedtatt av Bodø bystyret 7. desember 2017