75 55 50 00

Bolig NU

Bolig NU er et midlertidig botilbud som skal gi oppfølging til bostedsløse husstander som er brukere av NAV Bodø.

Målsettingen for prosjektet er miljørettet oppfølging av bostedsløse enslige personer som trenger bistand til å etablere seg i varig egnet bolig.

Fylkesmannen i Nordland har bevilget midler til prosjektet, og har en prosjektperiode på to år.

Bolig NU er lokalisert i Kongensgate 60 og har 7 hybler i bygget.