Skal du avholde ett møte eller har noe du skal feire, har vi lokaler til utleie. Vi har både små og store klasserom som, med få unntak, alle har prosjektor og whiteboard som du kan koble PC`en din til. 

Er du ute etter sosiale samlinger passer Kafe Kloden, kafèen på Bodø Voksenopplærng, til små og mellomstore arrangement : Vi har hatt både konfirmasjoner og litt mindre høytidelige sosiale sammenkomster i kafèen vår.  Trenger du lokalet i kun noen timer, lager vi avtale på timespris. 

Mot ett tillegg i prisen kan dere også bruke kafè kjøkkenet til å tilberede mat. Hvis det kun er oppbevaring og midlertidig lagring av mat som er aktuelt, har vi ett skolekjøkken vegg i vegg med kantineloklaet som kan brukes. Kjøledisken på kafè kjøkkenet kan også brukes til mat og drikke. 

Med i prisen for leie av kafèen, får dere også benytte klasserom 317, hvis det er behov for ett garderoberom evt. rom for ulike aktiviteter for barna. Det er også en bluetooth høytaler i taket som er fin til bakgrunnsmusikk.

På grunn av leiligheter i 2. etg, der beboerer tilknyttet FOYER organisasjonen holder til, kan vi ikke leie ut til fester der større grupper deltar. Det er en forutsetning at arrangementet avsluttes innen 24.00 og at normale hensyn til naboer i forhold til støy blir i varetatt til en hver tid. 

Vi lager avtaler etter hva dere ønsker å benytte, og anbefaler at dere kommer innom BVO i Nordstrandveien 41 og vurderer om lokalene er passende. 

Se prisoversikt og de generelle vilkårene for leie til høyre. 

Ta kontakt med Bodø voksenopplæring på 75 55 66 00 angående leie av våre lokaler. Du kan også sende e-post til bvo@bodo.kommune.no for forespørsel om leie.