Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Har du tenkt å ta norskprøve, samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve ved Bodø voksenopplæring?

Første prøve er gratis hvis du har rett og plikt. Finn ut om du har rett på gratis prøve her.

Har du tatt en prøve tidligere eller ikke har rett til gratis opplæring? Meld deg opp hos Kompetanse Norge.
Velg prøve og prøvested Bodø voksenopplæring.

Resultat sendes ut som e-post og brev. Du får ikke vite resultatet hos BVO. 

MERK DISSE DATOENE FOR NORSKPRØVER BVO:

2021 høst
PÅMELDINGSPERIODE   
23.08.2021-27.08.2021  
PRØVEPERIODE                30.09.2021-01.10.2021

PÅMELDINGSPERIODE   01.11.2021-05.11.2021  
PRØVEPERIODE                06.12.2021-10.12.2021

2022 vinter/vår
PÅMELDINGSPERIODE   24.01.2022-28.01.2022  
PRØVEPERIODE                14.03.2022-18.03.2022

PÅMELDINGSPERIODE   20.04.2022-25.04.2022  
PRØVEPERIODE                23.05.2022-03.06.2022 

SAMFUNNSKUNNSKAP/STATSBORGERPRØVE:
Oppmøte i god tid før prøvestart for betaling av prøven.
Prøvestart klokka 14.00

24.aug 2021                   25.jan 2022                21. juni 2022
28.sept 2021                  22.feb 2022
26. okt 2021                   29.mars 2022
30.nov. 2021                   26.april 2022
21. des 2021                   31.mai 2022

VÆR TIDLIG UTE MED Å MELDE DEG PÅ SÅ ER DU SIKKER PÅ Å FÅ PLASS PÅ PRØVEN.

Går du på kurs ved Bodø Voksenopplæring(BVO), snakk med din lærer om oppmelding til norskprøve. Du som ikke går på kurs ved skolen melder deg på her: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/

 

Søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap

Vedtak om fritak må søkes om i god tid. Behandlingstid på søknad er opptil 14 dager etter innlevert søknad til Bodø voksenopplæring. Søknad sendes inn skriftlig ved å bruke søknadsskjema "søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap". Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden (se veileder (PDF, 25KB)).